Editorial | PENERBIT UPM

» EDITORIAL

Editorial

Sinergi antara editor, pereka letak dan pembaca pruf yang terlatih, berorientasikan keberhasilan dan bermotivasi tinggi menjadi faktor utama yang menunjangi kekuatan seksyen ini. Selain itu, warga kerja editorial sentiasa bersedia dalam memenuhi jangkaan pengeluaran yang menepati kehendak pelanggan. Seksyen ini mempunyai jaringan hubungan yang erat dengan penulis dan penyumbang manuskrip untuk memastikan kesinambungan penerbitan di samping memenuhi kehendak pelanggan dengan efisien.

Manuskrip yang dihantar hendaklah mengikut spesifikasi berikut: Manuskrip ditaip dalam format...selanjutnya...
Manuskrip perlu mengikut anatomi atau struktur asas buku merujuk kepada Buku Panduan Penerbitan...selanjutnya...
Tempoh masa penerbitan buku ilmiah di PPUPM adalah selama 14 bulan. Pecahan proses penerbitan...selanjutnya...
PANDUAN DAN SYARAT PENYEDIAAN MANUSKRIP SYARAHAN INAUGURAL PUSAT PENERBIT...selanjutnya...
WWDbLAd:11:31