DOKUMEN | PENERBIT UPM
» DOKUMEN

DOKUMEN

Profile Penerbit UPM
1
Profile
2
Piagam Pelanggan
3
Laporan Piagam Pelanggan

Katalog Penerbit UPM
4
Katalog 2016
5
2014
6
Katalog 2013
7
Katalog 2015
8
Katalog 2017
9
Katalog Penerbit UPM 2018
10
Katalog Penerbit UPM 2019
11
Katalog 2020

Borang Staf
12
Pengesahan Sijil Cuti Sakit
13
Tuntutan Cuti Ganti

Borang Karya Asli
14
Borang Penyerahan Jurnal dan Penerbitan
15
Penyediaan Manuskrip
16
Senarai Semak Manuskrip
17
Penyerahan Manuskrip
18
Penilaian Manuskrip

Carta Aliran Kerja
19
Proses Pembelian Buku
20
Aliran Kerja Menghantar Manuskrip

Carta Organisasi Penerbit UPM 2021
21
Carta Organisasi Penerbit UPM 2021
22
Seksyen Perancangan Strategik
23
Seksyen Editorial
24
Seksyen Rekabentuk
25
Seksyen Jualan & Pemasaran
26
Seksyen Penerbitan Jurnal

Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran
27
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
28
Akta Hakcipta 1987
29
Rujukan APASTYLE
30
Pusat Rujukan Persuratan Melayu

Proses Penerbitan Jurnal Pertanika
31
CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN PENERBITAN JURNAL ISU BERKALA
32
CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN PENERBITAN JURNAL ISU KHAS

Borang Umum
33
PENGANJURAN BENGKEL MENGOLAH NOTA KULIAH KEPADA BUKU TEKS/RUJUKAN

Laporan Piagam Pelanggan
34
Laporan Piagam Pelanggan Disember 2019
35
Laporan Piagam Pelanggan November 2019
36
Laporan Piagam Pelanggan Oktober 2019

Bengkel Merombak Tesis kepada Buku
37
Bengkel Merombak Tesis kepada Buku

Publishing Proposal
38
Publishing Proposal

Buku Terbaharu
39
Keris Indah
40
Buku Managing Durian Orchards

Pertandingan
41
Pertandingan Penulisan Puisi dan Esei
PENERBIT UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698855
0397693623
B1614963702