Maklumat Penerbit | PENERBIT UPM
» MENGENAI KAMI » Maklumat Penerbit

Maklumat Penerbit

Penerbit UPM adalah sebuah penerbit universiti yang aktif dalam aktiviti penerbitan ilmiah yang berbentuk buku, prosiding, jurnal dan sebagainya. Secara puratanya, sepanjang  10 tahun yang lalu, Penerbit UPM berjaya menerbitkan lebih 50 judul buku setahun.

Latar Belakang Secara Ringkas

Ditubuhkan pada tahun 1977 dengan kelulusan Majlis Universiti.

Penerbit adalah sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang menjana sendiri pendapatan (self-sufficient) melalui jualan buku dan juga khidmat penerbitan yang ditawarkan kepada warga UPM dan juga agensi di luar UPM.

Kemaskini:: 26/07/2021 [marlina_is]

PERKONGSIAN MEDIA

WWDbLAk:11:23