Senarai Semak Penulisan | PENERBIT UPM
» EDITORIAL » Senarai Semak Penulisan

Senarai Semak Penulisan

1. Judul (pada kulit luar manuskrip)
2. Nama penulis/penyusun (pada kulit luar manuskrip)
3. Bahan Awalan
4. Teks
5. Bahan Akhiran
6. Maklumat untuk Kulit Belakang
7. Lampiran untuk Penerbit

Kemaskini:: 05/09/2017 [lanjoy2006@g.mail.com]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566086211