Seksyen Penerbitan Jurnal | PENERBIT UPM
» STAF » Seksyen Penerbitan Jurnal

Seksyen Penerbitan Jurnal

 

 

   

Ketua Editor Eksekutif

Profesor Ir. Dr. Mohd Sapuan b. Salit

VK5

+(603) 9769 1622

executive_editor.pertanika@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Ketua Seksyen

Ketua Editorial PJST (Regular Issue)

Puan Kanagamalar Silvarajoo

Pegawai Penerbitan (N41)

03-9769 1620

journal.officer-2@upm.edu.my

...................................................................................................
   

Ketua Editorial PJSSH (Regular Issue)

Cik Siti Zuhaila Abd Wahid

Pegawai Eksekutif 3 (PE3) 

JSSH (Regular Issues)

03-9769 1691

journal.officer-4@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Ketua Editorial PJTAS (Regular Issue)

Cik Tee Syin Ying

Pegawai Penerbitan (N41)

03-9769 1619

journal.officer-1@upm.edu.my

...................................................................................................
   

Cik Ellyianur Puteri Zainal

Pegawai Eksekutif 3 (PE3)

JSSH (Regular Issue)

+(603) 9769 1616

journal.officer-3@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Cik Nur Farrah Dila Ismail

PrePress

Pegawai Penerbitan (N41) 

03-9769 1629

upmjournals.prepress@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Dr. Wong Lih Jiun 

Pegawai Penerbitan (N41) 

PrePress

03-9769 1629

upmjournals.prepress3@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Puan Zulinaardawati Kamaruddin

Penolong Pegawai Penerbitan (N32)

Setia Usaha/ AJO (Special Issue)

03-9769 1622

pertanika1.admn@upm.edu.my

pertanika2.admn@upm.edu.my (Reviewer's incentive)

 
...................................................................................................
 

 

Puan Norhanizah binti Ismail

Pegawai Eksekutif 2 (PE2)

03-9769 1621

norhanizah@upm.edu.my

...................................................................................................
   

Cik Illi Najwa Mohamad Sakri

Pegawai Eksekutif 3 (PE3)

03-9769 1625

pertanika_it@upm.edu.my 

...................................................................................................
 

Puan Siti Juridah Mat Arip

Penolong Pegawai Penerbitan (N36)

Setia Usaha/ AJO (Special Issue)

03-9769 1687

pertanika5.admn@upm.edu.my

...................................................................................................
 

Cik Ku Ida Mastura Ku Baharom (N22)

Pembantu Penerbitan

03-9769 1621

pertanika4.admn@upm.edu.my

Kemaskini:: 20/10/2023 [marlina_is]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMFEAU:04:26