Jualan & Pemasaran | PENERBIT UPM

» JUALAN & PEMASARAN

Jualan & Pemasaran

Bertanggungjawab merancang, mengatur dan mengurus aktiviti kedai buku; Pameran, Acara, Seminar dan lain-lain

Membangun dan melaksanakan prosedur operasi kedai; serta mengesyorkan dasar berkaitan yang bersesuaian.

Bertanggungjawab dalam menyediakan dan menguruskan belanjawan kedai buku tahunan; mengurus dan menyelenggara rekod perakaunan kedai buku, serta pengambilan, latihan, penyeliaan, dan penilaian personel.

Mengurus fungsi perakaunan dan pemesanan buku, bekalan, dan barangan dagangan yang berkaitan;

Menyusun bahan pengiklanan; serta mengawasi perancangan, pengawasan, dan

penyelenggaraan stok dan inventori.

Menyiapkan pelbagai laporan dan surat-menyurat, menyelesaikan masalah pelanggan yang berkaitan dengan barang dagangan, royalti buku; dan mewakili kedai buku bagi mesyuarat peringkat serantau dan nasional.

B1610919907