Takrifan ‘Remaja’ Dan ‘Novel Remaja’: Pandangan Sarjana | PENERBIT UPM
» ARTIKEL » Takrifan ‘Remaja’ dan ‘Novel Remaja’: Pandangan Sarjana

Takrifan ‘Remaja’ dan ‘Novel Remaja’: Pandangan Sarjana

Takrifan ‘Remaja’ dan ‘Novel Remaja’:

 

PRAWACANA I

Susulan Seminar Kebangsaan Sastera Kanak-kanak Malaysia oleh Dewan

Bahasa dan Pustaka (DBP) dan UNESCO pada 5-12 Disember 1966, DBP

sebagai badan kerajaan yang bertanggungjawab menerajui pembangunan

dan perkembangan bahasa, kebudayaan dan kesusasteraan Melayu di

Malaysia telah mengusahakan penerbitan majalah Dewan Pelajar mulai

Januari 1967. Antara ruangan majalah baharu ini ialah ruangan akademik,

dengan sebahagian halamannya diperuntukkan bagi karya sastera.

Tujuannya untuk memberi peluang kepada murid-murid sekolah rendah dan

menengah di Malaysia menikmati bahan bacaan (termasuk karya sastera)

yang baharu dan memaparkan nilai-nilai tempatan. Seterusnya pada Januari

1979, DBP menerbitkan majalah Dewan Siswa. Menurut Hassan Ahmad

(1979: 3), iaitu Ketua Pengarah DBP pada masa itu, majalah Dewan Siswa

diterbitkan untuk mengisi jurang besar antara murid sekolah rendah dengan

murid sekolah menengah yang tidak dapat ditampung oleh majalah Dewan

Pelajar lagi. Tegasnya, DBP mula mengkhususkan Dewan Pelajar sebagai

majalah pendidikan bagi murid-murid sekolah rendah, manakala Dewan

Siswa menjadi majalah pendidikan bagi murid-murid sekolah menengah.

 

PRAWACANA II

Dengan merujuk pengalamannya ketika menangani penyuntingan karya

sastera remaja dalam majalah Dewan Siswa dari tahun 1979 hingga tahun

1982, Abdul Ahmad (1991: 10-11) menjelaskan bahawa pembatasan

“daerah usia” remaja adalah penting dalam karya dan boleh mempengaruhi

pemilihan dan penggunaan laras bahasa, struktur ayat dan teknik

penyampaian yang digunakan oleh penulis. Aspek ini dikatakan mencapai

tahap yang lebih kompleks apabila penulis menggarap karya sastera remaja

berbanding karya sastera kanak-kanak. Dalam hal ini, Abdul Ahmad

membandingkan laras bahasa, struktur ayat dan teknik penyampaian dalam

novel Ibu yang Kusayang (IYK) karya Sharifah Hasnah Abdullah yang

memenangi Peraduan Mengarang Novel Kanak-kanak DBP 1978 dengan

kumpulan cerpen Sayang Si Tina (SST) karya Ali Majod yang memenangi

Hadiah Sastera Remaja Esso – GAPENA I (1981) dan novel Anak Din

Biola (ADB) karya Maaruf Mahmud yang memenangi Hadiah Sastera

Remaja Esso – GAPENA II (1982). Menurutnya, aspek laras bahasa,

struktur ayat dan teknik penyampaian didapati lebih kompleks dalam SST

berbanding aspek yang sama dalam IYK dan ADB. Selain itu, IYK didapati

menampilkan watak berusia belasan tahun dan terdiri daripada muridmurid

sekolah menengah.

 

PRAWACANA III

Pada awal tahun 1980-an, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) menganjurkan

beberapa peraduan mengarang novel kanak-kanak. Usaha ini antaranya

melibatkan penulisan novel fiksyen sains dan novel sejarah. Dalam hal

ini, peraduan mengarang novel fiksyen sains kanak-kanak pada 1980

menetapkan usia “kanak-kanak” ialah sekitar 10 hingga 14 tahun (Laporan

Panel Hakim Novel Fiksyen Sains Kanak-kanak, 1981: 52-53). Manakala,

peraduan mengarang novel sejarah kanak-kanak pula menetapkan usia

“kanak-kanak” ialah sekitar 12-15 tahun (Laporan Panel Hakim Peraduan

Menulis Novel Sejarah (Kanak-kanak) DBP 1981, 1982: 40- 41). Menjelang

akhir tahun 1980-an, DBP mengambil inisiatif menganjurkan peraduan

mengarang novel kanak-kanak dan peraduan mengarang novel remaja

secara berasingan. Peraduan mengarang novel kanak-kanak dianjurkan

oleh DBP pada 1987 dan peraduan mengarang novel remaja dianjurkan

oleh badan yang sama pada tahun 1990.

 

PRAWACANA IV

Suatu usaha siginifikan yang menggalakkan perkembangan novel

remaja di Malaysia ialah melalui peranan DBP menganjurkan seminar

kesusasteraan remaja. Pada 12-13 November 1997, DBP menganjurkan

Seminar Perkembangan Novel Remaja di Malaysia bertempat di Dewan

Seminar DBP. Dalam seminar ini, beberapa orang tokoh sastera tampil

membincangkan beberapa hal yang signifikan dengan perkembangan genre

ini, seperti takrif, konsep dan falsafah kesusasteraan remaja. Antaranya,

Abdul Ahmad (1997: 1-15) menyenaraikan empat faktor dominan yang

konsep dan falsafah kesusasteraan remaja, iaitu zaman remaja, penerapan

nilai murni, penerapan ilmu bantu dan aspirasi remaja dalam karya. Othman

Puteh (1997a: 1-15) pula membincangkan sejarah awal perkembangan novel

remaja di Malaysia, yang sewajarnya dilihat melalui kemunculan beberapa

novel awal pada 1950-an, seperti Chinchin Rahsia oleh Muhammad Hashim

Amir Hamzah, Bahagia Sesudah Derita oleh Md Akhir Leman dan Ahad

oleh Zakaria Salleh. Selain itu, Rahman Shaari (1997: 1-16) bahawa karya

sastera remaja turut dicorakkan melalui penggunaan bahasa yang selektif

dan kreatif, dan dilakukan melalui keseimbangan tatabahasa yang betul

dan gaya bahasa yang indah dan mengujakan. Seterusnya, Hashim Awang

(1997: 1-12) menyerlahkan bahawa suatu hal yang boleh membantutkan

perkembangan novel remaja di Malaysia ialah kekurangan kritikan sastera

remaja. Dalam hal ini, bentuk kritikan yang diperlukan ialah kritikan yang

memperkatakan tentang aspek isi dan teknik yang sesuai, berkesan dan

relevan dengan perkembangan remaja.

 

PRAWACANA V

Di sebalik dinamika penulisan dan penerbitan novel remaja yang bermula

sejak tahun 1980-an, terdapat segelintir penggiat sastera yang memandang

hal ini secara sinikal dan skeptikal. Antaranya ialah SN A. Samad Said, SN

Shahnon Ahmad dan R. Hamzah Dua. Dalam perbualan yang dirakamkan

dan dituliskan semula oleh Marwilis Haji Yusof (1989: 10), A. Samad Said

dikatakan cuba menolak sebarang penglibatannya dalam kesusasteraan

remaja, sebagaimana katanya: “Ada penerbit menawarkan $25,000 untuk

membuat novel remaja. Tetapi saya tidak akan menggadaikan mutu

seni kerana wang” (dalam Marwilis Haji Yusof, 1989: 10)1 [penekanan

disendengkan]. Walau bagaimanapun, tulisan Marwilis Haji Yusof ini

tidak menjelaskan dengan lebih mendalam tentang bentuk “novel remaja”

yang dimaksudkan oleh SN A. Samad Said dalam wawancara itu. Shahnon

Ahmad (1995: 34) pula menegaskan bahawa novel dan cerpen remaja

belum mencapai tahap karya sastera, sebagaimana yang dijelaskannya:

“Bagaimana untuk jangan mengelirukan masyarakat, kita ubahkan saja

nama sastera remaja itu kepada bacaan remaja semata-mata.” Seterusnya,

dalam tulisannya kepada editor Dewan Sastera, seorang penulis iaitu R.

Hamzah Dua (2001: 5) meletakkan kedudukan karya sastera remaja sebagai

“sastera ringan” semata-mata, ketika mengulas sumbangan penulis “novel

remaja” (seperti bentuk yang difahaminya) terhadap bidang kesusasteraan

Melayu, seperti dalam tulisannya: “Persoalan tersebut menjelaskan betapa

pentingnya peranan atau usaha penulis sastera ringan atau lebih manis

disebut sebagai sastera remaja, yang selama ini cuba dipertikaikan dan

direndahkan usaha mereka” [penekanan disendengkan].

Tulisan ini diambil dari buku terbaharu terbitan Penerbit UPM iaitu Bagaimana Kami Menulis Karya Remaja oleh Haliz Azhan Mohd. Hanafiah, Nik Rafidah Nik Mohammad Affandi dan Arba'ie Sujud. Untuk mengetahui lebih lanjut anda boleh dapatkan buku ini dengan datang terus ke KEDAI BUKU PENERBIT UPM, kedai-kedai buku terpilih atau menerusi pembelian dalam talian (online) menerusi laman web http://www.upmpress.com.my 

Tarikh Input: 30/03/2020 | Kemaskini: 30/03/2020 | lanjoy2006@g.mail.com

PERKONGSIAN MEDIA

PENERBIT UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698855
0397693623
SXFbAAu~