PJSSH Vol.30(4) Dec. 2022 | PENERBIT UPM
» ARTIKEL » PJSSH Vol.30(4) Dec. 2022

PJSSH Vol.30(4) Dec. 2022

Selamat datang ke isu keempat 2022 untuk Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities (PJSSH).  PJSSH adalah jurnal akses terbuka dalam bidang Sains Sosial dan Kemanusiaan yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti Putra Malaysia (UPM). Isu ini merangkumi sebanyak 29 artikel jurnal; termasuklah satu ulasan artikel; satu kes kajian; satu artikel ringkas dan 26 artikel. Pengarang bagi artikel-artikel dalam isu ini berasal dari pelbagai negara iaitu Chile, China, India, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Qatar, Thailnd, United Arab Emirates and United State of America. Semua artikel jurnal yang diterbitkan dalam edisi ini telah melalui penapisan editorial dan proses persawitan sekurang-kurangnya 2 pakar dalaman dan luaran yang dilantik oleh pihak Pertanika. Sebanyak 15% daripada semua manuskrip yang diproses dalam 12 bulan berjaya diterima untuk penerbitan. Ini nampaknya menjadi trend pada PJSSH.

klik disini untuk maklumat lanjut

Tarikh Input: 20/12/2022 | Kemaskini: 06/01/2023 | marlina_is

PERKONGSIAN MEDIA

PENERBIT UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698855
0397693623
SXFWNAq~