Analisis Data Kualitatif Dengan Atlas.ti 8 | PENERBIT UPM
» ARTIKEL » Analisis Data Kualitatif dengan Atlas.ti 8

Analisis Data Kualitatif dengan Atlas.ti 8

Kajian Kualitatif

Computer Aided Qualitative Data Analysis

 

Ramai penyelidik takut untuk menjalankan kajian kualitatif dengan

alasan ia sukar, memakan masa yang panjang serta ketiadaan perisian

menganalisis data sebagaimana dalam kajian kuantitatif. Betulkah begitu?

Percayalah, semua ini hanyalah satu mitos yang tidak pernah

dibuktikan kesahihannya. Kajian kualitatif, sebagaimana kajian kuantitatif

juga adalah satu pendekatan yang sangat penting khususnya dalam kajian

sains sosial. Kajian kualitatif penting kerana keupayaannya mengupas

secara mendalam data subjektif berbentuk seperti temu bual, nota lapangan,

rakaman suara, video, foto, dokumen, online discourse bagi mentafsir

pendapat, persepsi dan persetujuan. Taksiran daripada data sebegini

menjangkaui sekadar angka yang terdapat dalam kajian kuantitatif.

Saya bermula dengan satu akronim CAQDAS iaitu Computer Aided

Qualitative Data Analysis, yang merujuk kepada perisian komputer untuk

menganalisis data kualitatif. Beberapa contoh CAQDAS yang terdapat di

pasaran adalah ATLAS.ti, NVivo, MAXqda, Qualrus, sekadar menulis

beberapa nama.

 

Saya tidak bercadang untuk mengupas dan membandingkan setiap

CAQDAS tetapi akan memperkenalkan ATLAS.ti (versi 8). Dalam konteks

kajian kualitatif di Malaysia, mungkin ramai pensyarah, penyelidik dan

pelajar yang telah pun mengenali atau sekurang-kurangnya mendengar

perisian NVivo. Maka buku ini memberi satu lagi alternatif kepada mereka

yang berminat untuk membuat kajian kualitatif dengan ATLAS.ti 8.

ATLAS.ti 8 sebagaimana CAQDAS yang lain dibina untuk membantu

penyelidik membongkar secara sistematik kisah di sebalik data kualitatif.

ATLAS.ti 8 berperanan sebagai perisian bagi memudahkan kod diproses

dan dikategorikan mengikut tema dalam bentuk visual, teks dan semantic

link atau network bagi tujuan memudahkan tafsiran data kualitatif

dilakukan.

 

Oleh kerana terdapat lebih daripada satu CAQDAS di pasaran,

maka timbul juga persoalan – mana yang lebih baik? Untuk berlaku adil,

digariskan empat perkara asas yang perlu diberikan perhatian dalam

membuat perbandingan ini.

 

Pertama: Sebelum memutuskan untuk menggunakan mana-mana

CAQDAS, anda perlu menguasai asas analisis kualitatif terlebih dahulu

seperti konsep kod, quotation dan pembentukan tema.

 

Kedua: CAQDAS hanyalah alat untuk membantu penyelidik dalam

proses menganalisis data kualitatif secara lebih efisien. Sama seperti mesin

jahit yang tidak akan dapat menghasilkan jahitan yang cantik dan kemas

jika tukang jahit tidak terlebih dahulu tahu asas jahitan dan bagaimana

menggunakan mesin jahit tersebut.

 

Ketiga: Pastikan CAQDAS yang dipilih ada sokongan kepakaran dan

teknikal di institusi anda. Sokongan ini juga termasuk daripada sumber

online yang mudah untuk dirujuk jika timbul masalah. Sebagai pelajar

pascasiswazah misalnya, anda tidak digalak menggunakan apa-apa perisian

yang hanya anda seorang sahaja yang berminat untuk menggunakannya.

 

Keempat: Oleh kerana semua CAQDAS menjalankan fungsi yang

hampir sama, harga yang rendah dengan tawaran diskaun kepada pelajar

tentunya perlu dipertimbangkan. Dalam kes ini, ATLAS.ti 8 mempunyai

versi pelajar yang lebih murah dan mampu dimiliki. Sila ke laman sesawang

ATLAS.ti 8 untuk mengetahuinya lebih lanjut seperti dalam Rajah 1.1.

 

Kajian kualitatif

Buku ini ditulis untuk memperkenalkan perisian ATLAS.ti 8 bukan buku

tentang kajian kualitatif. Namun begitu, buku ini akan memasukkan juga

asas kajian kualitatif secara ringkas sahaja. Kajian kualitatif melibatkan

beberapa asas yang perlu diketahui. Antara prinsip utama kajian kualitatif

adalah seperti berikut:

 

● Kajian kualitatif melibatkan data yang bersifat subjektif seperti

   transkrip temu bual, foto, grafik, audio dan video.

● Kajian kualitatif melibatkan pentafsiran data subjektif bagi memberi

   makna kepada sesuatu kes, insiden atau fenomena.

● Kajian kualitatif melibatkan penentuan kod kepada segmen yang

   kritikal (atau quotation) dan membuat kategori dan subkategori bagi

   menghubungkan kod tersebut mengikut tema tertentu.

● Bagi kajian kualitatif, penyelidik adalah instrumen, mengumpul dan

   mentafsir data.

● Proses melaksanakan kajian kualitatif adalah fleksibel dan boleh

   berubah bagi meningkatkan keberkesanannya mencapai objektif yang

   telah ditetapkan.

● Dalam kajian kualitatif, penekanan diberikan kepada proses triangulasi

   bagi meningkatkan kesahan dapatan kajian.

 

Artikel ini diambil dari buku terbaharu terbitan Penerbit UPM iaitu Analisis Data Kualitatif dengan Atlas.ti 8 ditulis oleh Othman Talib. Untuk mengetahui lebih lanjut anda boleh dapatkan buku ini dengan datang terus ke KEDAI BUKU PENERBIT UPM, kedai-kedai buku terpilih atau menerusi pembelian dalam talian (online) menerusi laman web http://www.upmpress.com.my 

 

Tarikh Input: 30/03/2020 | Kemaskini: 30/03/2020 | lanjoy2006@g.mail.com

PERKONGSIAN MEDIA

PENERBIT UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698855
0397698855
0397693623
WWGIAA2:00:09