Perkhidmatan Kami | PENERBIT UPM
» REKA BENTUK MEDIA KREATIF » Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan Kami

 • Rekabentuk Penerbitan Buku Karya Asli, Jurnal, Prosiding, Syarahan Inaugural

 

 • Rekabentuk Penerbitan Laporan Tahunan, Buku Mewah, Majalah, Profil, Brosur dan Pengiklanan

 

 • Rekabentuk Penerbitan Imej Korporat

 

 • Rekabentuk Pengiklanan Bercetak dan Atas Talian (Online)

 

 • Illustrasi, Infografik, Logo dan lain-lain

 

 • Pengarahan Seni Kreatif dan Reka bentuk Grafik

 

 • Rekabentuk Laman Sesawang

 

 • Persembahan Multimedia

 

 • E-dokumentasi

 

 • Kursus Perekaan Grafik dan Bahan Penerbitan

 

 • Kursus Perisian Grafik (Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, etc)

Kemaskini:: 04/08/2022 [marlina_is]

PERKONGSIAN MEDIA

BVLdJAO:09:17