Perkhidmatan Kami | PENERBIT UPM
» REKA BENTUK MEDIA KREATIF » Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan Kami

 • Rekabentuk Penerbitan Buku Karya Asli, Jurnal, Prosiding, Syarahan Inaugural
 • Rekabentuk Penerbitan Laporan Tahunan, Buku Mewah, Majalah, Profil, Brosur dan Pengiklanan
 • Rekabentuk Penerbitan Imej Korporat
 • Rekabentuk Pengiklanan Bercetak dan Atas Talian (Online)
 • Illustrasi, Infografik, Logo dan lain-lain
 • Pengarahan Seni Kreatif, Rekabentuk Grafik dan Fotografi
 • Rekabentuk Laman Sesawang
 • Persembahan Multimedia
 • E-dokumentasi
 • Kursus Perekaan Grafik dan Bahan Penerbitan
 • Kursus Fotografi
 • Kursus Perisian Grafik (Adobe Indesign, Illustrator, Photoshop, etc)

Kemaskini:: 06/09/2017 [lanjoy2006@g.mail.com]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566086370