Maklumat Penerbit | PENERBIT UPM
» MENGENAI PENERBIT UPM » Maklumat Penerbit

Maklumat Penerbit

UPM adalah sebuah universiti paling aktif dalam aktiviti penerbitan ilmiah yang berbentuk buku, prosiding, jurnal dan sebagainya. Secara puratanya, sepanjang enam tahun yang lalu, UPM berjaya menerbitkan 22 judul buku setahun selain daripada laporan teknikal dan prosiding secara runding cara.

Kemaskini:: 05/09/2017 [lanjoy2006@g.mail.com]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566086506