Mengenai Penerbit UPM | PENERBIT UPM

» MENGENAI PENERBIT UPM

Mengenai Penerbit UPM

UPM adalah sebuah universiti paling aktif dalam aktiviti penerbitan ilmiah yang berbentuk buku, prosiding, jurnal dan sebagainya. Secara puratanya, sepanjang enam tahun yang lalu, UPM berjaya menerbitkan 22 judul buku setahun selain daripada laporan teknikal dan prosiding secara runding cara.

  Assalamualaikum dan selamat datang ke Penerbit Universiti Putra Malaysia Penerbit UPM,...selanjutnya...
UPM adalah sebuah universiti paling aktif dalam aktiviti penerbitan ilmiah yang berbentuk buku,...selanjutnya...
Carta Organisasi Penerbit UPM ...selanjutnya...
B1566086486