Tempoh Penerbitan Buku Karya Asli | PENERBIT UPM
» EDITORIAL » Tempoh Penerbitan Buku Karya Asli

Tempoh Penerbitan Buku Karya Asli

Tempoh penerbitan buku karya asli tidak melebih 9 bulan bagi setiap judul selepas Pengarang membuat pembetulan berdasarkan laporan Penilai.

...................................................................................................

Penilaian

6 minggu

Pembetulan Pengarang

4 minggu

Penyuntingan

8 minggu

Susun Atur Teks

6 minggu

Rekabentuk Kulit Buku

6 hari bekerja

Semakan Pruf 1

10 hari bekerja

Pembetulan Pruf 1

10 hari bekerja

Semakan Pruf 2

15 hari bekerja

Pembetulan Pruf 2

10 hari bekerja

Semakan Pruf 3

10 hari bekerja

Indeks

5 hari kerja

Dami

3 hari kerja

Cetakan

5 hari kerja

Kemaskini:: 06/09/2017 [lanjoy2006@g.mail.com]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566086088