Kandungan Manuskrip | PENERBIT UPM
» EDITORIAL » Kandungan Manuskrip

Kandungan Manuskrip

Manuskrip hendaklah mengandungi

1

 

Halaman judul

 

2

 

Dedikasi (jika ada)

 

3

 

Senarai kandungan

 

4

 

Seluruh badan teks

 

5

 

Nota kaki (jika ada)

 

6

 

Ilustrasi/jadual/foto (jika ada)

 

7

 

Senarai rujukan/bibliografi

 

8

 

Lampiran (jika ada)

 

9

 

Glosari (jika ada)

 

10

 

Indeks (jika ada)

 

11

 

Maklumat untuk kulit belakang buku (rujuk Senarai Semak)

 


Semua halaman manuskrip hendaklah dinombori secara berturutan. Ilustrasi hendaklah dinombori dan  dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlapik. Lokasi setiap ilustrasi hendaklah ditandakan dalam manuskrip. Kapsyen  dan penghargaan sumber bahan (jika ada) juga hendaklah disertakan.

Kemaskini:: 06/07/2020 [marlina_is]

PERKONGSIAN MEDIA

B1611810749