DOKUMEN | PENERBIT UPM
» DOKUMEN

DOKUMEN

Profile Penerbit UPM
1
Profile
2
Piagam Pelanggan

Katalog Penerbit UPM
3
2022
4
2020
5
2017
6
2018
7
2019
8
2016
9
2015
10
2014
11
2013

Borang Staf
12
Pengesahan Sijil Cuti Sakit
13
Tuntutan Cuti Ganti

Borang Karya Asli
14
Borang Cadangan Penerbitan
15
Borang Serahan Manuskrip
16
Borang Penyediaan Manuskirp
17
Senarai Semak Penyediaan Manuskrip
18
Proses Penerbitan Buku Ilmiah (Struktur Dua)

Carta Aliran Kerja
19
Proses Pembelian Buku
20
Aliran Kerja Menghantar Manuskrip
21
Proses Penerbitan Buku Ilmiah Penerbit UPM (Struktur Dua)
22
Format Penulisan Modul Program / Pengajian Pengajaran
23
Proses Penerbitan Buku Ilmiah Penerbit UPM (Struktur Tiga)

Carta Organisasi Penerbit UPM 2023
24
Carta Organisasi Penerbit UPM 2023

Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran
25
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984
26
Akta Hakcipta 1987
27
Rujukan APASTYLE
28
Pusat Rujukan Persuratan Melayu

Proses Penerbitan Jurnal Pertanika
29
CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN PENERBITAN JURNAL ISU BERKALA
30
CARTA ALIR KERJA PENGURUSAN PENERBITAN JURNAL ISU KHAS

Laporan Piagam Pelanggan
31
2018
32
2019
33
2020
34
2021
35
2022

Publishing Proposal
36
Publishing Proposal

Penerbitan Buku Syarahan Inaugural
37
PANDUAN DAN SYARAT PENYEDIAAN MANUSKRIP SYARAHAN INAUGURAL
38
PROSES PENERBITAN BUKU SYARAHAN INAUGURAL
PENERBIT UPM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698855
0397698855
0397693623
WWDbLAk:11:16