Senarai Semak Penulisan | PENERBIT UPM
» EDITORIAL » Senarai Semak Penulisan

Senarai Semak Penulisan

 1. Manuskrip perlu mengikut anatomi atau struktur asas buku merujuk kepada Buku Panduan Penerbitan Chicago Manual of Style (17th Edition).

 2. Manuskrip yang lengkap hendaklah mengandungi bahan berikut:

 1. Cadangan Tajuk Buku
 2. Halaman Judul
 3. Kandungan
 4. Senarai Rajah (Jika ada dan mesti lebih 10)
 5. Senarai Jadual (Jika ada dan mesti lebih 10)
 6. Senarai Foto (Jika ada dan mesti lebih 10)
 7. Prakata
 8. Penghargaan (Jika ada)
 9. Senarai Singkatan (Jika ada)
 10. Bahan Teks
 11. Rujukan - Format mengikut kepada APA (7th Edition)
 12. Glosari (Jika ada)
 13. Lampiran (Jika ada)
 14. Biodata Pengarang
 15. Indeks
 16. Blurb

*Pengarang diminta menanda Senarai Semak Penyerahan Manuskrip (SS01)

Kemaskini:: 18/10/2022 [marlina_is]

PERKONGSIAN MEDIA

BVLdKAt:10:09