Editorial | PENERBIT UPM

» EDITORIAL

Editorial

Sinergi antara editor, pereka letak dan pembaca pruf yang terlatih, berorientasikan keberhasilan dan bermotivasi tinggi menjadi faktor utama yang menunjangi kekuatan seksyen ini. Selain itu, warga kerja editorial sentiasa bersedia dalam memenuhi jangkaan pengeluaran yang menepati kehendak pelanggan. Seksyen ini mempunyai jaringan hubungan yang erat dengan penulis dan penyumbang manuskrip untuk memastikan kesinambungan penerbitan di samping memenuhi kehendak pelanggan dengan efisien.

Penyediaan dan Penyerahan Bahan Judul yang dirancang, iaitu judul yang dibina mengikut...selanjutnya...
Manuskrip hendaklah mengandungi 1   Halaman...selanjutnya...
Judul (pada kulit luar manuskrip) Nama penulis/penyusun (pada kulit luar manuskrip) Bahan...selanjutnya...
  Tempoh penerbitan buku karya asli tidak melebih 9 bulan bagi setiap judul selepas Pengarang...selanjutnya...
PANDUAN DAN SYARAT PENYEDIAAN MANUSKRIP SYARAHAN INAUGURAL PUSAT PENERBIT...selanjutnya...
BVJbXAX:23:21